English Azerbaijani
Additional Əlavə
board kollegiya
board-discuss heyət müzakirəsi
Community Blog İcma Blogu
contributor-targeted communication töhfəyə yönəli ünsiyyət
Council Pagure Şura Löhvəsi
open source software açıq mənbə proqramı
Policy Siyasət
private özəl
private list özəl siyahı
user-targeted communication istifadəçi yönümlü ünsiyyət