English Ukrainian
e.g.: <_:flowSpan-1/> read-write-execute for owner, read-execute for group and others. Приклад: <_:flowSpan-1/> доступ на читання, запис і виконання для власника, читання і виконання для групи і інших.
enable enable
(enable|disable) service (enable|disable) служба
FEATURES. МОЖЛИВОСТІ.
file файл
file файл
file dest файл призначення
FILES DIRECTORIES ФАЙЛИ КАТАЛОГИ
FIREWALL CONFIGURATION НАЛАШТУВАННЯ БРАНДМАУЕРА
FIRST. ПЕРШІСТЬ.
FIXING DNF'S DATABASE ВИПРАВЛЕННЯ БАЗИ ДАНИХ DNF
FIXING THE RPM DATABASE ВИПРАВЛЕННЯ БАЗИ ДАНИХ RPM
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> allow or disallow <_:flowSpan-3/> connection to port <_:flowSpan-4/> <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> дозволити або заборонити з'єднання <_:flowSpan-3/> на порту <_:flowSpan-4/>
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> bring interface online <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> увімкнути інтерфейс
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> change to parent directory <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> перейти до батьківського каталогу
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> change to previous directory <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> перейти до попереднього каталогу
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/>change your password <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/>змінити ваш пароль
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> clean the cache <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> спорожнити кеш
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> disable interface <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> вимкнути інтерфейс
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> display current directory <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> показати поточний каталог