English Ukrainian
$<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> get <_:flowSpan-4/> information $<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> отримати дані щодо <_:flowSpan-4/>
$ requires normal user permissions $ потребує прав доступу звичайного користувача
1 1
12345 12345
2 2
3,5 3,5
35 service on/off 35 служба on/off
4 4
Adult supervision required for using scissors Користування ножицями потребує нагляду з боку дорослих
CHEAT CUBE КУБИК ПІДКАЗОК
command команда
dest призначення
dest призначення
device пристрій
device пристрій
directory каталог
directory каталог
directory dest каталог призначення
disable disable
DISPLAY ДИСПЛЕЙ