English Ukrainian
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> displays latest package using a tag <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> показує останній пакунок з використанням мітки
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> displays the changes <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> показує зміни
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> downloads source files <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> отримує початкові файли
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> clones and checkout foo <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> клонує і отримує foo
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> downloads new source directory <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> отримує нову теку коду
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> edits the spec file <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> редагування файла spec
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> moves to package directory <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> переводить до теки пакунка
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> uploads file <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> вивантажує файл
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> manages git tags <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> керує мітками git
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> requests an official build <_:flowSpan-3/> <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> запит щодо офіційного збирання <_:flowSpan-3/>
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> requests scratch build <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> надсилає запит на збирання «з нуля»
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> submits last build as an update <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> надсилає останнє зібране як оновлення
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> submits update to bodhi  <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> надсилає оновлення до bodhi 
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> Updates existing package with the SRPM <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> оновлює наявний пакунок на основі SRPM
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> uploads source files <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> вивантажує файли початкового коду
<_:flowSpan-1/>initializes the packaging environment <_:flowSpan-1/>ініціалізує середовище пакування
<_:flowSpan-1/>provides packaging scripts <_:flowSpan-1/>надає скрипти пакування
<_:flowSpan-1/>resubmits a task <_:flowSpan-1/>повторно надсилає завдання
<_:flowSpan-1/>uploads new source file <_:flowSpan-1/>вивантажує новий файл початкового коду
foo foo