English Ukrainian
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> builds an SRPM using [<_:flowSpan-3/> <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> збирає SRPM з використанням [<_:flowSpan-3/>
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> requests an official build <_:flowSpan-3/> <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> запит щодо офіційного збирання <_:flowSpan-3/>
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> uploads source files <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> вивантажує файли початкового коду
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> edits the spec file <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> редагування файла spec
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> moves to package directory <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> переводить до теки пакунка
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> downloads new source directory <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> отримує нову теку коду
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> clones and checkout foo <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> клонує і отримує foo
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> uploads file <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> вивантажує файл
fedpkg fedpkg
#Fedora-Devel on Freenode IRC <_:flowSpan-1/> #fedora-devel на IRC Freenode <_:flowSpan-1/>
Fedora Bodhi <_:flowSpan-1/> Fedora Bodhi <_:flowSpan-1/>
# dnf install fedora-packager <_:flowSpan-1/> # dnf install fedora-packager <_:flowSpan-1/>
$ requires normal user permissions $ потребує прав доступу звичайного користувача