English Turkish
$ requires normal user permissions $ normal kullanıcı izinleri gerektirir
FRIENDS. ARKADAŞLAR.
Unassigned Reviews <_:flowSpan-1/> Atanmamış İncelemeler <_:flowSpan-1/>
See <_:tspan-1/><_:tspan-2/> for more options Daha fazla seçenek için: <_:tspan-1/><_:tspan-2/>
More Help <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> Daha Fazla Yardım <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/>
sends changes (commits) to repository değişiklikleri depoya gönderir (commit yapar)
displays a list of build targets derleme hedeflerinin bir listesini görüntüler
OTHER TOOLS DİĞER ARAÇLAR
# dnf install fedora-packager <_:flowSpan-1/> # dnf install fedora-packager <_:flowSpan-1/>
updates files from repository dosyaları depodan günceller
[tag] [package] [etiket] [paket]
Fedora Bodhi <_:flowSpan-1/> Fedora Bodhi <_:flowSpan-1/>
Fedora-Devel mailing list <_:flowSpan-1/> Fedora-Devel e-posta listesi <_:flowSpan-1/>
Updating Fedora packages Fedora paketlerini güncelleme
Fedora Pastebin <_:flowSpan-1/> Fedora Pastebin <_:flowSpan-1/>
fedpkg fedpkg
<_:flowSpan-1/>resubmits a task <_:flowSpan-1/>bir görevi yeniden gönderir
<_:flowSpan-1/>clone and checkout a package and its branches <_:flowSpan-1/>bir paketi ve dallarını klonla ve checkout yap
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> creates and adds a gendiff file <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> bir gendiff dosyası oluşturur ve ekler
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> creates an srpm <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> bir srpm oluşturur