English Turkish
Fedora Pastebin <_:flowSpan-1/> Fedora Pastebin <_:flowSpan-1/>
Fedora's repository for package maintenance <_:flowSpan-1/> Paket bakımı için Fedora deposu <_:flowSpan-1/>
Fedora Bodhi <_:flowSpan-1/> Fedora Bodhi <_:flowSpan-1/>
Fedora-Devel mailing list <_:flowSpan-1/> Fedora-Devel e-posta listesi <_:flowSpan-1/>
#Fedora-Devel on Freenode IRC <_:flowSpan-1/> Freenode IRC'de #Fedora-Devel <_:flowSpan-1/>
How to create an RPM <_:flowSpan-1/> RPM nasıl oluşturulur? <_:flowSpan-1/>
Review Request <_:flowSpan-1/> İnceleme İsteği <_:flowSpan-1/>
Review Guidelines <_:flowSpan-1/> İnceleme Yönergeleri <_:flowSpan-1/>
Unassigned Reviews <_:flowSpan-1/> Atanmamış İncelemeler <_:flowSpan-1/>
Common fedpkg commands Yaygın fedpkg komutları
package <_:flowSpan-1/> paket <_:flowSpan-1/>
<_:flowSpan-1/>clone and checkout a package and its branches <_:flowSpan-1/>bir paketi ve dallarını klonla ve checkout yap
[SRPM] [SRPM]
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> Updates existing package with the SRPM <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> Mevcut paketi SRPM ile günceller
<_:flowSpan-1/>uploads new source file <_:flowSpan-1/>yeni kaynak dosyası yükler
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> creates and adds a gendiff file <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> bir gendiff dosyası oluşturur ve ekler
updates files from repository dosyaları depodan günceller
sends changes (commits) to repository değişiklikleri depoya gönderir (commit yapar)
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> requests scratch build <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> sıfırdan derleme talebinde bulunur
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> downloads source files <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> kaynak dosyalarını indirir