English Ukrainian
no value specified значення не задано
seconds value '%s' must not be negative значення для секунд, «%s», має бути невід’ємним
could not convert '%s' to bytes не вдалося перетворити «%s» на байти
unknown unit '%s' невідома одиниця, «%s»
invalid value некоректне значення
value 1 is not allowed значення 1 не є дозволеним
negative value is not allowed не можна використовувати від'ємні значення
percentage '%s' is out of range значення відсотків, «%s», поза припустимим діапазоном
Configuration: OptionBinding with id "%s" does not exist Налаштування: OptionBinding з ідентифікатором «%s» не існує
Configuration: OptionBinding with id "%s" already exists Налаштування: OptionBinding з ідентифікатором «%s» вже існує
invalid boolean value '%s' некоректне булеве значення «%s»
'%s' is not an allowed value «%s» не є дозволеним значенням
given value [%d] should be less than allowed value [%d]. задане значення [%d] має бути меншим за дозволене значення [%d].
given value [%d] should be greater than allowed value [%d]. задане значення [%d] має бути більшим за дозволене значення [%d].
given path '%s' is not absolute. вказаний шлях, «%s», не є абсолютним.
given path '%s' does not exist. вказаного шляху, «%s», не існує.
could not convert '%s' to seconds не вдалося перетворити «%s» на секунди
GetValue(): Value not set GetValue(): значення не встановлено
Cannot enable more streams from module '%s' at the same time Не вдалося увімкнути додаткові потоки з модуля «%s» одночасно
Cannot enable module '%1$s' stream '%2$s': State of module already modified Не вдалося увімкнути потік модуля «%1$s» «%2$s»: стан модуля вже змінено