English Ukrainian
In progress Триває обробка
Not in progress Не виконується
No transaction in progress Немає операції, яка виконується
Attempt to insert transaction item into completed transaction Спроба вставити пункт операції до завершеної операції
Attempt to update transaction item in completed transaction Спроба оновити запис операції у завершеній операції
Database Corrupted: no row 'version' in table 'config' Пошкоджено базу даних: немає рядка «version» у таблиці «config»
Transformer: can't open history persist dir Трансформер: не вдалося відкрити сталий каталог журналу
Couldn't find a history database Не вдалося знайти базу даних журналу
Transaction has already began! Операцію вже розпочато!
TransactionItem state is not set: %s Стан TransactionItem не встановлено: %s
Can't add console output to unsaved transaction Неможливо додати виведення до консолі до незбереженої операції