English Turkish
stream akış
skip atlamak
spec belirtim
specification belirtim
resolve çözümlemek
changelog değişiklik günlüğü
repository depo
string dizge
epoch dönem
plugin eklenti
action eylem
display görüntülemek
group grup
transaction işlem
enhance iyileştirmek
pattern kalıp
available kullanılabilir, uygun, var olan
obsolete kullanım dışı bırakmak
install kurmak
installed kurulu