English Turkish
action eylem
advisory tavsiye
alias takma ad
available kullanılabilir, uygun, var olan
baseurl temel url
cache önbellek
capability yetenek
changelog değişiklik günlüğü
default öntanımlı
display görüntülemek
downgrade sürümü düşürmek
duplicated yinelenen
enhance iyileştirmek
epoch dönem
existing var olan
extension uzantı
fatal error ölümcül hata
group grup
ignore yok saymak
install kurmak