English Albanian
Updates completed at %s Përditësimet janë aplikuar në '%s'.
Updates downloaded on '%s'. Përditësimet janë shkarkuar në '%s':
Updates available on '%s'. Përditësimet janë të disponueshme në '%s':