English Basque
The following updates have been applied on '%s': Hurrengo eguneratzeak aplikatu dira '%s' gainean:
The following updates are available on '%s': Hurrengo eguneratzeak daude eskuragarri '%s'(e)rako:
The following updates were downloaded on '%s': Hurrengo eguneratzeak deskargatu dira '%s'(e)rako:
Updates applied on '%s'. '%s'(e)n aplikatutako eguneratzeak.
Updates downloaded on '%s'. '%s'(e)rako deskargatutako eguneratzeak.
Updates available on '%s'. '%s'(e)rentzat eskuragarri dauden eguneratzeak.
Failed to send an email via '%s': %s '%s' bidez posta elektronikoa bidaltzeak huts egin du: %s
Error: %s Errorea: %s
Metadata timer caching disabled when running on a battery. Metadatu-tenporizadorea cacheatzea desgaituta bateriarekin funtzionatzean.
Metadata timer caching disabled. Metadatu-tenporizadorea cacheatzea desgaituta.
Metadata cache refreshed recently. Metadatu-cachea berriki freskatu da.
Metadata cache created. Metadatuen cachea sortu da.
%s: using metadata from %s. %s: %s(e)ko metadatuak erabiltzen.
Invalid tsflag in config file: %s Baliogabeko tsflag konfigurazio-fitxategian: %s
Failed to add groups file for repository: %s - %s Taldeen fitxategiak biltegitik gehitzeak huts egin du: %s - %s
Running transaction check Transakzio-egiaztapena exekutatzen
Transaction check succeeded. Transakzio-egiaztapena ongi egin da.
Running transaction test Transakzio-proba exekutatzen
Transaction test succeeded. Transakzio-proba ongi egin da.
Running transaction Transakzioa exekutatzen