English Ukrainian
Prepare system for upgrade to a new release Приготувати систему до оновлення до нового випуску
skipping post_snapshot because creation of pre_snapshot failed пропускаємо post_snapshot, оскільки не вдалося створити pre_snapshot
Starting offline upgrade. This will take a while. Розпочинаємо автономне оновлення. Процедура може бути доволі тривалою.
Starting offline distrosync. This will take a while. Розпочинаємо автономну синхронізацію дистрибутивів. Процедура може бути доволі тривалою.
system is not ready for upgrade система не готова до оновлення
use 'dnf {command} reboot' to begin the upgrade скористайтеся командою «dnf {command} reboot», щоб розпочати оновлення
Need a --releasever greater than the current system version. Слід вказати параметр --releasever із версією, що перевищує поточну версію системи.
connect to snapperd failed: %s спроба встановити зв’язок із snapperd зазнала невдачі: %s
creating post_snapshot failed: %s спроба створення post_snapshot зазнала невдачі: %s
creating pre_snapshot failed: %s спроба створення pre_snapshot зазнала невдачі: %s
created post_snapshot %d створено post_snapshot %d
created pre_snapshot %d створено pre_snapshot %d
creating post_snapshot створюємо post_snapshot
creating pre_snapshot створюємо pre_snapshot
Command 'offline-distrosync' cannot be used with --no-downgrade option У команді «offline-distrosync» не можна використовувати параметр --no-downgrade
kickstart file файл kickstart
For more information run: Щоб отримати більше відомостей, віддайте таку команду:
which logs to show які журнали слід показувати