English Ukrainian
Failed loading state file: %s, continuing with empty state. Не вдалося завантажити файл стану: %s, продовжуємо із порожнім станом.
Cannot find logs with this index. Не вдалося знайти журнал із цим покажчиком.
file cannot be parsed: %s не вдалося обробити файл: %s
trigger file does not exist. exiting quietly. Не знайдено файла-перемикача. Завершуємо роботу без повідомлень.
Incompatible version of data. Rerun 'dnf {command} download [OPTIONS]' Несумісна версія даних. Віддайте команду «dnf {command} download [OPTIONS]» ще раз
upgrade is already scheduled оновлення вже заплановано
Upgrade complete! Cleaning up and rebooting... Оновлення завершено! Вилучаємо зайві дані і перезавантажуємо системи…
Transaction saved to {}. Операцію збережено до {}.
The system-upgrade transaction is empty, your system is already up-to-date. Операція з оновлення версії системи є порожньою. Вашу систему вже оновлено до актуальної версії.
Download finished. Отримання даних завершено.
Screen blanking can't be disabled: %s Очищення екрана не може бути вимкнено: %s
Reboot turned off, not rebooting. Перезавантаження вимкнено, не перезавантажуємо.
Rebooting to perform upgrade. Перезавантажуємо систему для завершення оновлення.
Before you continue ensure that your system is fully upgraded by running "dnf --refresh upgrade". Do you want to continue Перш ніж продовжувати, переконайтеся, що вашу систему повністю оновлено. Скористайтеся для цього командою «dnf --refresh upgrade». Хочете продовжувати
show all active dnf variables показати усі активні змінні dnf
Error storing transaction: {} Помилка під час спроби зберегти операцію: {}
Starting system upgrade. This will take a while. Починаємо оновлення системи. Будь ласка, зачекайте.
another upgrade tool is running. exiting quietly. працює інший інструмент із оновлення системи, завершуємо роботу без додаткових повідомлень.
Prepare offline upgrade of the system Приготувати автономне оновлення системи
Prepare offline distrosync of the system Приготувати автономну синхронізацію дистрибутива системи