English Ukrainian
At least {0}MB more space needed on the {1} filesystem. Потрібно ще {0} МБ вільного місця на файловій системі {1}.
The operation would result in switching of module '{0}' stream '{1}' to stream '{2}' Результатом цієї дії буде перемикання потоку модуля «{0}» «{1}» на потік «{2}»
Description : Опис :
Transaction ID : Ід. операції :
Modular dependency problem with Defaults: Проблеми із залежностями модулів з Defaults:
Modular dependency problem: Проблеми із залежностями модулів: