English Dutch
it is based on your username het is gebaseerd op uw gebruikersnaam
it is based upon your password entry het is gebaseerd op uw wachtwoordopgave
it is derived from your password entry het is afgeleid van uw wachtwoordopgave
it is derivable from your password entry het is een afleiding van uw wachtwoordopgave
it's derivable from your password entry het is een afleiding van uw wachtwoordopgave
you are not registered in the password file u staat niet in het wachtwoordbestand geregistreerd
it is WAY too short het is VEEL te kort
it is too short het is te kort
it does not contain enough DIFFERENT characters het bevat niet genoeg VERSCHILLENDE lettertekens
it is all whitespace het zijn allemaal spaties
it is too simplistic/systematic het is te eenvoudig/systematisch
it looks like a National Insurance number. het lijkt op een nationaal verzekeringsnummer.
it is based on a dictionary word het is gebaseerd op een woord uit een woordenboek
it is based on a (reversed) dictionary word het is gebaseerd op een (omgedraaid) woord uit een woordenboek
error loading dictionary fout bij laden woordenboek