English Norwegian Bokmål
it is WAY too short ALTFOR kort
it is derived from your password entry det er avledet av passordet ditt
it is based on your username det er basert på brukernavnet ditt
it is based on a (reversed) dictionary word det er basert på et (baklengs) ord fra en ordbok
it is based on a dictionary word det er basert på et ord fra en ordbok
it is all whitespace det er for enkelt
it is too simplistic/systematic det er for enkelt/systematisk
it is based upon your password entry det er passert på passordet ditt
it does not contain enough DIFFERENT characters det inneholder ikke nok ULIKE tegn
it is derivable from your password entry det kan avledes av passordet ditt
it's derivable from your password entry det kan avledes av passordet ditt
it looks like a National Insurance number. det ser ut som et personnummer.
you are not registered in the password file du er ikke registrert i passordfilen
it is too short for kort
error loading dictionary kunne ikke laste inn ordbok