English Slovak
$0 container kontajner
Add variable nedostupné
Create Vytvorený
Create container Pozastaviť kontajner
Download new image Stiahnuť ako:
Environment variables Prostredie
Failed to force remove image $0 Nepodarilo sa vynútiť zmazanie kontajneru $0
Failed to remove image $0 Nepodarilo sa zmazať kontajner $0
Hide images Žiadne obrazy
Host port Cesta na hostiteľovi
Host port help Cesta na hostiteľovi
IP address help IP adresa
Memory unit Pamäťový limit
No images found Žiadne obrazy
Please retry another term. Žiadne výsledky pre $0. Skúste iný pojem.
Searching... Načítanie...
Show images Žiadne obrazy
unused Pozastavený
user: používateľ