English Slovak
Create Vytvorený
Failed to commit container $0
Failed to force remove image $0 Nepodarilo sa vynútiť zmazanie kontajneru $0
Failed to resume pod $0 Nepodarilo sa znovuspustiť pod $0
Host port Cesta na hostiteľovi
Mode
Please confirm forced deletion of $0
Private
Protocol
Resume
Running
SELinux
Searching... Načítanie...
Show
Show intermediate images
User
Writable
configured
removing
running