English Slovak
Always
An error occurred Vyskytla sa chyba
Create Vytvorený
Failed to commit container $0
Failed to create container $0 Nepodarilo sa obnoviť kontajner $0
Failed to force remove image $0 Nepodarilo sa vynútiť zmazanie kontajneru $0
Failed to resume pod $0 Nepodarilo sa znovuspustiť pod $0
Failed to run container $0 Nepodarilo sa spustiť kontajner $0
Host port Cesta na hostiteľovi
Mode
No
On failure
Options
Please confirm forced deletion of $0
Private
Protocol
Resume
Running
SELinux
Searching... Načítanie...