English Turkish
host ana makine
port bağlantı noktası
memory bellek
pod bölme
checkpoint denetim noktası
restore geri yüklemek
image kalıp
container konteyner
resume sürdürmek