English Turkish
checkpoint denetim noktası
container konteyner
host ana makine
image kalıp
memory bellek
pod bölme
port bağlantı noktası
restore geri yüklemek
resume sürdürmek