English Turkish
resume sürdürmek
container konteyner
image kalıp
restore geri yüklemek
checkpoint denetim noktası
pod bölme
memory bellek
port bağlantı noktası
host ana makine