English Ukrainian
$0 key ID Ід. ключа $0
$0 package $0 пакунок
$0 packages $0 пакунків
- Add New Repository - Додати нове сховище
Add Додати
Add Another Key Додати ще один ключ
Additions Додавання
Apply Застосувати
Available Доступні
Begins with '-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----' Починається з '-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----'
Cancel Скасувати
Change Repository Змінити сховище
Check for Updates Перевірити наявність оновлень
Checking for updates Шукаємо оновлення
Connecting to OSTree Встановлюємо з’єднання з OSTree
Couldn't load settings for '$0': $1 Не вдалося завантажити параметри для «$0»: $1
Currently using: Зараз використовуємо:
Default Типовий
Delete Вилучити
Downgrades Зниження