English Czech
(most recent first) (nejnovější jako první)
A blueprint name is required. Je třeba uvést název plánku.
A minimal image will be created with only the packages needed to support the selected image type. Bude vytvořen minimální obraz, obsahující pouze balíčky potřebné pro podporu zvoleného typu obrazu.
A value is required. Je třeba zadat hodnotu.
API private key's fingerprint Otisk klíče k soukromému API
AWS help Nápověda k AWS
AWS region region AWS
AWS region help nápověda k regionu AWS
Access key ID Identifikátor přístupového klíče
Access key ID help Nápověda k identifikátoru přístupového klíče
Access keys Přístupové klíče
Actions Akce
Active filters Aktivní filtry
Add Přidat
Add blueprint components Přidat součásti plánku
Add latest version Přidat nejnovější verzi
Add source Přidat zdroj
Added Přidáno
All fields are required. Je třeba vyplnit všechny kolonky.
An error occurred Došlo k chybě