English Turkish
%.2f fps - current %.2f fps - average %.2f fps - şu anda %.2f fps - ortalama
_About _Hakkında
Add a timestamp to captured images Yakalanan görüntülere zaman damgası ekle
_Add Filter Filtre _Ekle
An error occurred accessing %s. %s'e erişirken bir hata oluştu.
An error occurred closing %s: %s. %s kapatılırken bir hata oluştu: %s.
An error occurred mounting %s:%s. %s bağlanırken bir hata oluştu: %s.
An error occurred opening %s. %s açılırken bir hata oluştu.
An error occurred opening %s for write: %s. %s yazmak için açılırken bir hata oluştu: %s.
An error occurred writing to %s: %s. %s yazılırken bir hata oluştu: %s.
Appends a timestamp, in UNIX time, to the ends of filenames Dosya adlarının sonuna, UNIX zamanı olarak, zaman damgası ekle
Appends a timestamp, in UNIX time, to the ends of remote filenames Uzak dosya adlarının sonuna, UNIX zamanı olarak, zaman damgası ekle
Append timestamp to filename Dosya adına zaman damgası ekle
Append timestamp to remote filename Uzak dosya adına zaman damgası ekle
Append time to filename Dosya adına zamanı ekle
Automatic Capture Otomatik Yakala
Brightness: Parlaklık:
camorama camorama
Camorama Camorama