English Turkish
<span weight="bold">Image Type</span> <span weight="bold">Görüntü Türü</span>
Save files in jpeg format Dosyaları jpeg biçiminde kaydet
Save files in png format Dosyaları png biçiminde kaydet
Local Capture Yerel Yakalama
<span weight="bold">Remote Capture</span> <span weight="bold">Uzak Yakalama</span>
_Enable remote capture Uzak yakalamayı _etkinleştir
Server: Sunucu:
Type: Tür:
Save directory: Kayıt dizini:
Filename: Dosya adı:
ftp.yourdomain.org ftp.alanadin.org
webcamshot webcamvuruş
Remote Capture Uzak Yakalama
<span weight="bold">Timestamp</span> <span weight="bold">Zaman damgası</span>
Use custom string Özel dizge kullan
String: Dizge:
Draw date and time Tarih ve saati çiz
Timestamp Zaman damgası
Camorama-libglade Camorama-libglade
_File _Dosya