English Polish
Appends a timestamp, in UNIX time, to the ends of remote filenames Dodaje na końcu nazwy zdalnego pliku datownik, w formacie czasu UNIX
_Add Filter _Dodaj filtr
Append timestamp to remote filename Dodanie datownika do nazwy zdalnego pliku
Append time to filename Dodawanie czasu do nazw plików
Append timestamp to filename Dodawanie daty i czasu do nazw plików
Add a timestamp to captured images Dodawanie daty i czasu do przechwyconych obrazów
Use custom string Dowolny ciąg znaków
Toggles the custom string Dowolny napis
%dx%d %dx%d
%dx%d (max %.1f fps) %dx%d (maks %.1f fps)
Show Effects Efekty
Effects Efekty
Folder for saving captured pictures to locally Folder do lokalnego zapisu przechwyconych obrazów
Folder for saving captured pictures remotely Folder do zdalnego zapisu przechwyconych obrazów
Local capture image format Format obrazu przechwyconego lokalnie
Device video formats are incompatible with camorama. Format wideo urządzenia jest niezgodny z camorama.
Remote capture image format Format zdalnego przechwyconego obrazu
ftp.yourdomain.org ftp.example.com
translator_credits GNOME PL Team <translators@gnome.pl>
Brightness: Jasność: