English Polish
%.2f fps - current %.2f fps - average %.2f fps - aktualnie %.2f fps - średnio
Automatic Capture Automatyczne przechwytywanie
White Balance: Balans bieli:
failed to memory map buffers (%s), exiting.... błąd przy mapowaniu bufora (%s), wychodzę....
failed to start streaming (%s), exiting.... błąd przy rozpoczęciu strumieniowania (%s), wychodzę....
failed to stop streaming (%s), exiting.... błąd przy wyłączeniu strumieniowania (%s), wychodzę...
Camorama Camorama
Camorama-libglade Camorama-libglade
Camorama is a simple webcam viewer, with the ability to apply some video effects. Camorama to prosta przeglądarka kamer internetowych z możliwością zastosowania niektórych efektów wideo.
camorama;webcam;viewer;video-effects; camorama;webcam;viewer;video-effects;kamerka;internetowa;


Camorama version %sCamorama - wersja %s

String: Ciąg znaków:
Interval for auto-capture Czas między automatycznym przechwytywaniem
Capture Interval (in minutes): Czas między przechwytywaniem (w minutach):
Draw date and time Data i czas na obrazie
Toggles the datestamp in captures Data i czas w przechwyconych obrazach
Timestamp Datownik
Defines a string of custom text to be inserted into the image. Definiuje własny tekst umieszczany na obrazie.
Appends a timestamp, in UNIX time, to the ends of filenames Dodaje na końcu nazw plików datę i czas w formacie uniksowym