English Polish
Camorama-libglade Camorama-libglade
Camorama Camorama
failed to stop streaming (%s), exiting.... błąd przy wyłączeniu strumieniowania (%s), wychodzę...
failed to start streaming (%s), exiting.... błąd przy rozpoczęciu strumieniowania (%s), wychodzę....
failed to memory map buffers (%s), exiting.... błąd przy mapowaniu bufora (%s), wychodzę....
White Balance: Balans bieli:
Automatic Capture Automatyczne przechwytywanie
%.2f fps - current %.2f fps - average %.2f fps - aktualnie %.2f fps - średnio