English Polish
%.2f fps - current %.2f fps - average %.2f fps - aktualnie %.2f fps - średnio
White Balance: Balans bieli:
failed to memory map buffers (%s), exiting.... błąd przy mapowaniu bufora (%s), wychodzę....
failed to start streaming (%s), exiting.... błąd przy rozpoczęciu strumieniowania (%s), wychodzę....
failed to stop streaming (%s), exiting.... błąd przy wyłączeniu strumieniowania (%s), wychodzę...
Camorama Camorama
Camorama Webcam Viewer Camorama - kamera internetowa
Camorama-libglade Camorama-libglade
Camorama is a simple webcam viewer, with the ability to apply some video effects. Camorama to prosta przeglądarka kamer internetowych, z możliwością zastosowania niektórych efektów wideo.
camorama;webcam;viewer;video-effects; camorama;webcam;viewer;video-effects;kamerka;internetowa;


Camorama version %sCamorama - wersja %s

Draw date and time Data i czas
Toggles the datestamp in captures Data w przechwyconych obrazach
Timestamp Datownik
Defines a string of custom text to be inserted into the image. Definiuje własny tekst umieszczany na obrazie.
Appends a timestamp, in UNIX time, to the ends of filenames Dodaje na końcu nazwy pliku datownik, w formacie czasu UNIX
Appends a timestamp, in UNIX time, to the ends of remote filenames Dodaje na końcu nazwy zdalnego pliku datownik, w formacie czasu UNIX
_Add Filter _Dodaj filtr
Append time to filename Dodanie czasu do nazwy pliku