English Polish
Filename: Nazwa pliku:
ftp.yourdomain.org ftp.twojadomena.org
webcamshot kamera-zdalnie
Remote Capture Przechwytywanie zdalne
<span weight="bold">Timestamp</span> <span weight="bold">Datownik</span>
Use custom string Dowolny ciąg znaków
String: Napis:
Draw date and time Data i czas
Timestamp Datownik
Select a video device to be used Wybierz urządzenie wideo, które ma być używane
Append timestamp to filename Dodanie datownika do nazwy pliku
Appends a timestamp, in UNIX time, to the ends of filenames Dodaje na końcu nazwy pliku datownik, w formacie czasu UNIX
Toggles auto-capture Przechwytywanie automatyczne
Toggles automatic capturing of pictures. Określa, czy jest aktywne automatyczne przechwytywanie obrazów.
Interval for auto-capture Okres czasu automatycznego przechwytywania
Specifies the interval for automatic capture of pictures. Określa okres czasu automatycznego przechwytywania obrazów.
Video device Urządzenie wideo
The unix file system path to the device that's assigned to your camera. Ścieżka do pliku wskazującego na twoją kamerę w systemie unix.
Toggles the datestamp in captures Data w przechwyconych obrazach
Toggles the drawing of a datestamp within the captured pictures Określa, czy na przechwyconych obrazach ma być umieszczona data