English Polish
<span weight="bold">Image Type</span> <span weight="bold">Typ obrazu</span>
Save files in jpeg format Zapis plików w formacie jpeg
Save files in png format Zapis plików w formacie png
Local Capture Przechwytywanie lokalne
<span weight="bold">Remote Capture</span> <span weight="bold">Przechwytywanie zdalne</span>
_Enable remote capture Prz_echwytywanie zdalne
Server: Serwer:
Type: Typ:
Save directory: Katalog zapisu:
Filename: Nazwa pliku:
ftp.yourdomain.org ftp.twojadomena.org
webcamshot kamera-zdalnie
Remote Capture Przechwytywanie zdalne
<span weight="bold">Timestamp</span> <span weight="bold">Datownik</span>
Use custom string Dowolny ciąg znaków
String: Napis:
Draw date and time Data i czas
Timestamp Datownik
Camorama-libglade Camorama-libglade
_File _Plik