English Polish
%.2f fps - current %.2f fps - average %.2f fps - aktualnie %.2f fps - średnio
Add a timestamp to captured images Dodanie daty do przechwyconych obrazów
_Add Filter _Dodaj filtr
An error occurred accessing %s. Podczas uzyskiwania dostępu do %s wystąpił błąd.
An error occurred closing %s: %s. Wystąpił błąd w trakcie zamykania %s: %s.
An error occurred mounting %s:%s. Podczas montowania %s:%s wystąpił błąd.
An error occurred opening %s. Podczas otwierania %s wystąpił błąd.
An error occurred opening %s for write: %s. Podczas otwierania %s w celu zapisu %s wystąpił błąd.
An error occurred writing to %s: %s. Podczas zapisu do %s:%s wystąpił błąd.
Appends a timestamp, in UNIX time, to the ends of filenames Dodaje na końcu nazwy pliku datownik, w formacie czasu UNIX
Appends a timestamp, in UNIX time, to the ends of remote filenames Dodaje na końcu nazwy zdalnego pliku datownik, w formacie czasu UNIX
Append timestamp to filename Dodanie datownika do nazwy pliku
Append timestamp to remote filename Dodanie datownika do nazwy zdalnego pliku
Append time to filename Dodanie czasu do nazwy pliku
Automatic Capture Przechwytywanie automatyczne
Brightness: Jasność:
Camorama Camorama
Camorama is a simple webcam viewer, with the ability to apply some video effects. Camorama to prosta przeglądarka kamer internetowych, z możliwością zastosowania niektórych efektów wideo.
Camorama-libglade Camorama-libglade