English Polish
VIDIOC_REQBUFS -- could not request buffers (%s), exiting.... VIDIOC_REQBUFS -- nie mogę pobrać bufora (%s), wychodzę....
could not allocate memory for video buffers, exiting.... błąd przy mapowaniu bufora (%s), wychodzę....
VIDIOC_QUERYBUF -- could not query buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QUERYBUF -- nie mogę pobrać bufora (%s), wychodzę....
failed to memory map buffers (%s), exiting.... błąd przy mapowaniu bufora (%s), wychodzę....
VIDIOC_QBUF -- could not enqueue buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QBUF -- nie mogę zakolejkować bufora (%s), wychodzę....
failed to start streaming (%s), exiting.... błąd przy rozpoczęciu strumieniowania (%s), wychodzę....
VIDIOC_QBUF -- could not query buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QUERYBUF -- nie mogę pobrać bufora (%s), wychodzę....
Timeout while waiting for frames (%s) Zbyt długi czas oczekiwania na klatkę (%s)
failed to stop streaming (%s), exiting.... błąd przy wyłączeniu strumieniowania (%s), wychodzę...