English Latvian
Select a Directory Saglabāšanas direktorija:
Server: FTP serveris:
Filename: Faila nosaukums
_File Faila nosaukums
Select a video device to be used v41 ierīce lai lietoru
_Take Picture Nofotografēt
_Preferences Uzstādījumi
Image height tver augstumu
Hostname for the server FTP servera nosaukums
Hostname for the server used for remote captures. FTP serveris attālināto tveršanu rezultātu saglabāšanai.
Protocol to use for remote access Mape attālinātajai tveršanai
Image width tver platumu
Effects Parādīt Efektus
Could not create a thread to save image '%s/%s'. Nevar saglabāt attēlu '%s/%s'.
An error occurred mounting %s:%s. Notikusi kļūda atverot %s.
An error occurred accessing %s. Notikusi kļūda atverot %s.
An error occurred opening %s for write: %s. Notikusi kļūda atverot %s.
An error occurred writing to %s: %s. Notikusi ķļūda rakstot %s.
An error occurred closing %s: %s. Notikusi kļūda atverot %s.
Couldn't load builder file nevar atrast pixeļksrtes failu: %s