English Latvian
Could not connect to video device (%s).
Please check connection. Error: %d
nevar piekļūt video iekārtai (%s).
lūdzu pārbaudiet savienojumu.