English Latvian
Camorama Camorama
Camorama Webcam Viewer Camorama vebkameru skatītājs
Camorama is a simple webcam viewer, with the ability to apply some video effects.
View, alter and save images from a webcam Skīties, pārveidot un saglabāt attēlus no vebkameras
camorama camorama
camorama;webcam;viewer;video-effects;
Preferences Uzstādījumi
<span weight="bold">General</span> <span weight="bold">Vispārējs</span>
Automatic Capture Automātiskā Tveršana
Capture Interval (in minutes): Tveršanas intervāls (minūtēs):
General Vispārējs
<span weight="bold">Local Capture</span> <span weight="bold">Lokāla Tveršana</span>
_Enable local capture Aktivizēt lokālo tv_eršanu
_Directory for captured pics: _Direktorija tvertajiem attēliem:
_Filename for pictures: _Faila nosaukums attēliem:
webcam-capture web kameras-tveršana
Select a Directory Saglabāšanas direktorija:
Append time to filename Pievienot laiku failavārdam
Add a timestamp to captured images Pievienot laika spiedogu savāktajiem attēliem