English Azerbaijani
Connect Bağlantı
Connection Əlaqə
device cihaz
Error Xəta
Wacky Uğursuz