English Ukrainian
B Б
EB ЕБ
EiB ЕіБ
GB ГБ
GiB ГіБ
KB кБ
KiB КіБ
MB МБ
MiB МіБ
PB ПБ
PiB ПіБ
TB ТБ
TiB ТіБ
YB ЙБ
YiB ЙіБ
ZB ЗБ
ZiB ЗіБ