English Slovak
add container member pridať člena kontajnera
Apple Bootstrap Apple Bootstrap
BIOS Boot Zavádzací oddiel BIOS
cannot reclaim more than request has grown nie je možné získať viac miesta ako vzrástla požiadavka
Cannot remove a member from existing %s array Nie je možné odstrániť člena z existujúceho poľa %s
configure device konfigurovať zariadenie
configure format konfigurovať formát
Could not add LUN %(fcplun)s to WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nedá sa pridať LUN %(fcplun)s do WWPN %(wwpn)s na zFCP zariadení %(devnum)s (%(e)s).
Could not add WWPN %(wwpn)s to zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nedá sa pridať WWPN %(wwpn)s do zFCP zariadenia %(devnum)s (%(e)s).
Could not correctly delete SCSI device of zFCP %(devnum)s %(wwpn)s %(fcplun)s (%(e)s). Nedá sa správne vymazať SCSI zariadenie patriace zFCP %(devnum)s %(wwpn)s %(fcplun)s (%(e)s).
Could not log in to any of the discovered nodes Nepodarilo sa prihlásiť do žiadneho nájdeného uzla
Could not read failed attribute of LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nedá sa načítať zlyhaný atribút LUN %(fcplun)s na WWPN %(wwpn)s na zFCP zariadení %(devnum)s (%(e)s).
Could not remove LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nedá sa odstrániť LUN %(fcplun)s na WWPN %(wwpn)s na zFCP zariadení %(devnum)s (%(e)s).
Could not remove WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nedá sa odstrániť WWPN %(wwpn)s na zFCP zariadení %(devnum)s (%(e)s).
Could not set zFCP device %(devnum)s offline (%(e)s). Nedá sa nastaviť zFCP zariadenie %(devnum)s offline (%(e)s).
Could not set zFCP device %(devnum)s online (%(e)s). Nedá sa nastaviť zFCP zariadenie %(devnum)s online (%(e)s).
create device vytvoriť formát
Created %(type)s on %(device)s Vytvorený %(type)s na %(device)s
create format vytvoriť formát
Creating %(type)s on %(device)s Vytvára sa %(type)s na %(device)s