English Slovak
Apple Bootstrap Apple Bootstrap
Linux HFS+ ESP Linux HFS+ ESP
PPC PReP Boot Zavádzací oddiel PPC PReP
LUKS LUKS
Encrypted Šifrované
DM Integrity Integrita DM
Unknown Neznámy
BIOS Boot Zavádzací oddiel BIOS
dm-raid member device člen zariadenia dm-raid
partition table tabuľka oddielov
Unsupported %(name)s Nepodporovaný %(name)s
software RAID softvérový RAID
multipath member device člen zariadenia multipath
physical volume (LVM) fyzický zväzok (LVM)
Generic Všeobecný
Performance Výkon