English Norwegian Bokmål
RAID level %(raid_level)s requires that device have at least %(min_members)d member. RAID-nivå %(raid_level)s krever at enheten har minst %(min_members)d medlem.
RAID level %(raid_level)s is an invalid value. Must be one of (%(levels)s). RAID-nivå %(raid_level)s er en ugyldig verdi. Må være blandt (%(levels)s).
Cannot remove a member from existing %s array Kan ikke fjerne medlem fra eksisterende %s-tabell
BIOS Boot BIOS-oppstart
partition table partisjonstabell
Unsupported %(name)s Ustøttet %(name)s
dm-raid member device dm-raid-medlemsenhet
EFI System Partition EFI systempartisjon
Apple Bootstrap Apple-oppstartsprosedyre
Linux HFS+ ESP Linux HFS+ ESP
Unknown Ukjent
LUKS LUKS
Encrypted Kryptert
DM Integrity DM-integritet
physical volume (LVM) fysisk dataområde (LVM)
software RAID programvare-RAID
multipath member device flerveis-medlemsenhet
PPC PReP Boot PPC PReP-oppstart