English Estonian
FCoE not available FCoE pole saadaval
iSCSI not available iSCSI pole saadaval
No new iSCSI nodes discovered Ühtegi uut iSCSI sõlme ei avastatud
You have not specified a device number or the number is invalid Sul on seadme number määramata või number on vigane.
You have not specified a worldwide port name or the name is invalid. Sul on määramata ülemaailmse pordi nimi või siis nimi on vigane.
You have not specified a FCP LUN or the number is invalid. Sul on määramata FCP (fiiber kanali protokoll) LUN (loogilise üksuse number) või number on vigane.
EFI System Partition EFI süsteemi partitsioon
Encrypted Krüpteeritud