English Polish
{message}
{error}
Please click Report button to raise the error and let anaconda
to handle the report process if you want to report this.
{message}
{error}
Proszę kliknąć przycisk Zgłoś, aby zgłosić błąd i umożliwić programowi Anaconda
obsłużenie procesu zgłaszania.
Unknown error occured. Anaconda will be terminated.
{error}
Wystąpił nieznany błąd. Program Anaconda zostanie zakończony.
{error}
actions configured by installer działania skonfigurowane przez instalatora
Disks Dyski
LVM LVM
LVM2 VG Grupa woluminów LVM2
RAID RAID
MDArray MDArray
Btrfs Volumes Woluminy Btrfs
Btrfs Volume Wolumin Btrfs
Processing Przetwarzanie
Show actions Wyświetl działania
All queued actions have been processed. Wszystkie działania w kolejce zostały przetworzone.
<b>Processing action {num} of {total}</b>:
<i>{action}</i>
<b>Przetwarzanie {num}. działania z {total}</b>:
<i>{action}</i>
Unknown error occured.
{error}
Wystąpił nieznany błąd.
{error}
Unknown error occured. Blivet-gui will be terminated.
{error}
Wystąpił nieznany błąd. Program blivet-gui zostanie zakończony.
{error}
Failed to resize the device: Zmiana rozmiaru urządzenia się nie powiodła:
resize {name} {type} zmień rozmiar {name} typu {type}
Failed to format the device: Sformatowanie urządzenia się nie powiodło:
format {name} {type} sformatuj {name} typu {type}