English Polish
"{0}" is not a valid label. „{0}” nie jest prawidłową etykietą.
"{0}" is not a valid name. „{0}” nie jest prawidłową nazwą.
'{0}' is not a valid chunk size specification. „{0}” nie jest prawidłowym określeniem rozmiaru fragmentu.
"{0}" is not a valid mountpoint. „{0}” nie jest prawidłowym punktem montowania.
_Cancel _Anuluj
Cancel Anuluj
Error Błąd
Error: {error} Błąd: {error}
blivet-gui blivet-gui
<b>This device cannot be resized:</b>
<i>{0}</i>
<b>Nie można zmienić rozmiaru tego urządzenia:</b>
<i>{0}</i>
<b>Processing action {num} of {total}</b>:
<i>{action}</i>
<b>Przetwarzanie {num}. działania z {total}</b>:
<i>{action}</i>
No pending actions Brak oczekujących działań
There are no pending actions. Brak oczekujących działań.
Missing partition table Brak tablicy partycji
<b>Selected device is currently mounted
at multiple mountpoints.</b>

Please select mountpoint(s) to unmount:
<b>Wybrane urządzenie jest obecnie zamontowane
w wielu punktach montowania.</b>

Proszę wybrać punkty montowania do odmontowania:
LVM2 Thin Snaphost Cienka migawka LVM2
LVM2 ThinPool Cienka pula LVM2
LVM2 Thin Logical Volume Cienki wolumin logiczny LVM2
Copyright © Red Hat Inc. Copyright © Red Hat Inc.
Add? Dodać?