Context English Polish
Repeat Passphrase: Powtórzenie hasła:
Information: Informacje:
Parent name: Nazwa nadrzędnego:
Available space: Dostępne miejsce:
label etykieta
Details Szczegóły
Cache this LV: Umieszczenie tego woluminu logicznego w pamięci podręcznej:
Free space Wolne miejsce
On disk Na dysku
Cache type: Typ pamięci podręcznej:
Writethrough „Writethrough”
Writeback „Writeback”
Copyright © Red Hat Inc. Copyright © Red Hat Inc.
Resize device Zmień rozmiar urządzenia
_Resize _Zmień rozmiar
Dialog|Format Relabel Ponownie nadaj etykiety
Enter new label for this filesystem: Nowa etykieta tego systemu plików:
_Set mountpoint _Ustaw punkt montowania