English Dutch
Backup system files before activating the selected profile. The backup
will be stored at {AUTHSELECT_BACKUP_DIR}/NAME. Current time with
unique string is used as a name of the backup. This is a shortcut
for *--backup=*.
Maak een back-up van systeembestanden voordat het geselecteerde profiel geactiveerd wordt. De back-up zal
opgeslagen worden in {AUTHSELECT_BACKUP_DIR}/NAME. De huidige tijd
in
een unieke string worst gebruikt als de naam van de back-up. Dit is een snelkoppeling
voor *--backup=*.