English Turkish
authselect-profiles(5) authselect-profiles(5)
NAME AD
authselect-profiles - how to extend authselect profiles. authselect-profiles - authselect profillerinin genişletilmesi.
DESCRIPTION AÇIKLAMA
This manual page explains how are authselect profiles organized and how to create new profiles. Bu kılavuz sayfasında authselect profillerinin nasıl düzenlendiği ve yeni profillerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.
PROFILE DIRECTORIES PROFİL DİZİNLERİ
Profiles can be found in one of three directories. Profiller üç dizinden birinde bulunabilir.
*{AUTHSELECT_PROFILE_DIR}* *{AUTHSELECT_PROFILE_DIR}*
Read-only directory containing profiles shipped together with authselect. Authselect ile birlikte gelen profilleri içeren salt okunur dizin.
*{AUTHSELECT_VENDOR_DIR}* *{AUTHSELECT_VENDOR_DIR}*
Read-only directory for vendor-specific profiles that can override the ones in _default_ directory. _Öntanımlı_ dizindeki profilleri geçersiz kılabilen sağlayıcıya özgü profiller için salt okunur dizin.
*{AUTHSELECT_CUSTOM_DIR}* *{AUTHSELECT_CUSTOM_DIR}*
Place for administrator-defined profiles. Yönetici tarafından tanımlanan profillerin yeri.
PROFILE FILES PROFİL DOSYALARI
Each profile consists of one or more of these files which provide a mandatory profile description and describe the changes that are done to the system. Her profil, zorunlu profil açıklamasını sağlayan ve sistemde yapılan değişiklikleri açıklayan bu dosyalardan bir veya daha fazlasından oluşmaktadır.
*README* *README*
Description of the profile. The first line must be a name of the profile. Profilin açıklaması. İlk satır profilin adı olmalıdır.
*system-auth* *system-auth*
PAM stack that is included from nearly all individual service configuration files. Neredeyse tüm bireysel hizmet yapılandırma dosyalarının kullandığı PAM yığını.
*password-auth*, *smartcard-auth*, *fingerprint-auth* *password-auth*, *smartcard-auth*, *fingerprint-auth*